• Karen H. Filskov den 16-04-2015
  Dato: 16/04-2015                      
  Brev. Nr.1453-138
   
  AJB-mi atuartuutilinnut akisussaasunullu/
  Til ansvarlige og forældre med børn i AJB
   
  AJB-mi atuartut akornanni kummassimaneq pillugu ilisimatitsissut
  Meddelelse om lus blandt eleverne i AJB
   
  Atuartut akornanni kummattoqarsimaneranik atuarfik ilisimatinneqaqqippoq. Kumannik nassaarfiusut siammasinnerat tunngavigalugu atuarfik aalajangerpoq angajoqqaat tamaasa ilisimatinniarlugit.
  Tamanna aallaavigalugu inussiarnersumik angajoqqaat qinnuigineqarput, atuartuutitik kumaqarnerinik misissoqqullugit. Kumaqartoqarpat atuarfimmiit kajumissaarutigissavarput kumaarsaatinik pissarsiniartoqaqqullugu. Kumaarsaatit pisiniarfinni pisiassaapput. Kummattoqarsimappat inassutigissavarput kumaarunnissap tungaanut angerlarsimaannarnissaq, tuniluutinnginnissaa piniarlugu.
  Ikioqatigiilluariarutta kummanneq nungusapallassinnaavarput.
   
  Der er endnu engang igen konstateret lus blandt eleverne på Atuarfik Jørgen Brønlund. Fundene indikerer, at der er spredning af lus blandt eleverne. Derfor har skolen besluttet at underrette alle forældrene.
  Forældrene anmodes venligst om at afluse alle deres børn, for at se om spredningen skulle være større end konstateret. I tilfælde af konstateret lus anmodes forældrene om at skaffe aflusningsshampoo. Dette kan købes i butikkerne.
  For at mindske smittefaren blandt eleverne, anbefaler skolen, at man lader ens barn/børn blive hjemme i tilfælde af konstateret lus, indtil man har vished om, at plagen er ovre.
  Hvis vi hjælpes ad, kan vi hurtigere komme af med lusene.

   
  Inussianersumik/ Med venlig hilsen
   
  Aviak Guldager
  Tullersorti/Viceskoleinspektør
  Atuarfik Jørgen Brønlund

  Kummanneq
  Niaqqup kumai tuniluutiasuupput assullu paaminnarlutik. Meeqqat pingasuniit qulinut ukiullit kummakkajuttuunerupput. Ukiup qanoq ilineraniluunniit kummattoqartarpoq qaammatilli aggustimiit novembarimut februaarimiillu apriilimut tuniluuffiunerusarput.

  Tunillatsinneq
  Niaqqup kumai inuup kasserani meqqerfiit killerpiaanni nutsat ipertuppata ipeqanngippataluunniit uumasuusarput. Kumaat pississinnaanatillu timmisinnaanngillat taamaammat toqqaannartumik inuit akornanni attaveqatigiinnikkuinnangajak soorlu tutinnikkut natsamik illaagutinilluunniit paarlaaseqatigiinnikkut tuniluuttarput. Kumaat kasseq qimakkunikku nal. ak. 48-ini uumasinnaasarput. Eqqit tuniluutsitsineq ajorput kumaallu inuit akornanni nappaateqalersitsisuussanatik.

  Tunillaasinnaaffik: Tunillatsinnermiit nutsani kumannik uumasunik suerunnissaata tungaanut

  Pitsaaliuineq
  Angerlarsimaffimmi:
  • Akuttunngitsunik ajornanngippat sap. ak. ataasiarlugu tamatigullu meeraqatit kummassimatillugit meeraq kumaqarnersoq misissortaruk.
  • Kummassimappat paaqqinnittarfia/atuarfia ilagisartagaalu kalerrikkit.
  • Ilaqutariinni kummattoqarpat ilaqutariit tamarmik illaagutinik kumaajaaserluni misissorneqassapput.
  • Misissuineq kumannik nassaarfiuppat illaagutit kumaajaatit kisiisa atorlugit imal. nakorsaammik akuerisamik atortoqarluni kiisalu kumaajaaserluni kinguneqarluartussamik kumaajaasoqassaaq.

  Kumaarsaatit
  Pisiniarfinni quliut kumaajaat pisiarineqarsinnaavoq. Quliutip malittarisassartaa malilluarneqarnissaa PISARIAQARLUINNARPOQ, taamatullu quliutip qanoq annertutiginissaa, sunniussimanissaa taavalu aappassaanik atoqqinnissaa aamma malilluinnarneqassallutik.
  Natsat oqurutit qalii errorneqassapput 60 grademut. Imaluunniit taakku plastikkimut pooriarlugit qerititsivimmut ilineqassapput minus 18 C-mut. Nal. ak. Sisamat qaangiuppata kumaat eqqillu toqoreersimassapput. Oqorutit, madras akitsillu størvugerneqassapput. Eqqaamajuk illaajutit nutsanut børstit il.il. salinneqassammata.

  Nappaammut ersiutit
  Tunillatsinnermiit napparsimalernissap tungaanut sivisussusaa: Kumaat inuup kasseraniit
  inuup allap kasseranut nuuppat kumanittoqassaaq. Kumaat kingorna kumannguuttussanik eqqiliortarput. Kumanngoreerluni eqqilioqqinneq sapaatip akunneri pingasut missaannik sivisussuseqartarpoq. 
   
 • ikon
  Karen H. Filskov den 15-04-2015
  Dato: 16/04-2015                      
  Brev. Nr.1553-137
                                
  1.b kl. angajoqqaavinut/forældre
    
  KNR TV aamma Klassefest 
   
  Ataasinngorneq 20. april nal. 10.00 KNR TV-miit atuartut 1 klassit immiutsissapput.
  Kigutit ulluani 22. april KNR TV-kkut Kalaallit Nunaat tamakkerlugu aallakaatinneqassaaq. Taamaattumik erinarsuut ”kigutikka” ilinniarsimallugu kusanartunillu atisaqarlutik takkunnissaat innersuutigaarput.
   
  Marlunngorneq 21. april nal. 13.30-16.30 1.b inaanni klassefestissaagut. Nerisassanik pisiniarnissatsinnut Anaalerivissioratta temaqarluta præmie 500,00kr ajugaalluta pissarsiarput pisiniutigissavarput.
  Nerisassat sammisassallu atuartut namminneq suunissaat aalajangerpaat,  namminnerlu nerisassaminnik igassapput. Imeruersaatissaminnik namminneq nassassapput.
   
  KNR TV og Klassefest
   
  Mandag d.20. april kl. 10.00 kommer KNR TV og optage/indspille 1. klasse elever. På tændernes dag d. 22. april udsender KNR TV optagelsen til hele Grønland. Derfor vil vi bede forældrene om at støtte børnene med at lære sangen ”kigutikka” og det vil være godt hvis børnene klæder sig pænt.
   
  Tirsdag d. 21. april kl. 13.30-16.30 holder vi klassefest i 1.b lokalet. Da vi vandt tema-præmien i fastelavn 500,00kr, skal vi bruge pengene til fest. Klassen har selv bestemt hvad vi skal have til mad som de selv skal lave. De har også bestemt hvordan festen skal være.  Børnene tager selv drikkevarer med.

   
  Inussiarnersumik Inuulluaqqusilluta / Med Venlig Hilsen
   
  Ruth Mathæussen & Lena Brandt
  Atuarfik Jørgen Brønlund
 • ikon
  Karen H. Filskov den 31-03-2015
  Dato: 23/03-2015                      
  Brev. Nr.1553- 105
  Jr. Nr. 51.02.02
                                
  2.a-ni kiisalu 2.s-ni  atuartuutilinnut
    
  Apriili qaammat eqaarsaartarneq
   
  2.a, s-inilu eqaarsaartitsisartuusugut nalunaarutigerusupparput  apriili qaammat tamaat eqaarsaartarnigut silami ingerlattartussaagatsigit sisorarnermik sammisaqarniaratta. Tallimanngornerit pingasuupput. Siulleq pissaaq apriilip 10-ni nal.10.00-11.15 tungaanut.
   
  Qinnuigilaarusuppatsigit piffissami tassani atuartuutisi silamut naleqquttunik atisalersortarnissaannik kaammattoqqullugit, tamanna aamma eqaarsaarnermi ilikkagassatut anguniagassani ilaammat. Piffissami tamatumap nalaani sila alianaakkajuttaraluartoq aamma nillertarsinnaammat tamanna eqqumaffigeqqulaarparput neriulluta atuartuutisi tamanna pillugu oqaloqatigisarumaarisi.
   
  Annerusumik sisorarneq/ataarneq sammissavarput,  ISP-illu sisoraataataannik atortartussaavugut.
   
  Taamaattoq atuartuutersi ataaruteqarpat qujanassaqaaq tallimanngornikkut nassartissinnaagussigit amikkittoornissarput pinaveersaarniarlugu. 

   
  Vedr. Idræt i april måned
   
  Vi, idrætslærere i 2.a og s, vil gerne meddele, at vi i hele april måned skal have udendørsaktiviteter, hovedsageligt langrendsløb, hver fredag fra kl. 10.00-11.15 under vores idrætstimer. Det drejer sig om 3 fredage. Første gang er det den 10.april.
   
  Vi vil gerne gøre opmærksom på, at eleverne skal have tilpasset tøj til vejrforholdene, som også er et af læringsmålene i idræt. Dersom vejret på denne årstid ofte er godt, kan det dog sommetider også være køligt som I meget gerne må snakke med jeres barn om.
   
  Vi har fået lov til at låne skiklubben ISP´s langrendsski. Men hvis jeres barn har eget ski vil det være ideelt, som de meget gerne må tage med i skolen om fredagen i hele april måned.

    
  Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen
   
  Eqaarsaartitsisut / idrætslærerne
  Akisooq F. Cortsen, Sofie Brønlund og Marie Dorph
  Atuarfik Jørgen Brønlund
 • ikon
  Karen H. Filskov den 12-03-2015
  Dato 12.marts 2015
  Brev nr.1053-080
  J.nr.52.00.
   
  9. klassini atuartuutilinnut ilisimatitsissut
    
  Ukioq atuarfiusoq 2014/2015 Atuarfik Jørgen Brønlundimi 9.klassini atuartut sapaatit akunneri marluk suliffimmik misiliillutik sulissapput.
   
  Ulluni ukunani suliffinnik misiliinerit pissapput  ataasinngorneq 20.apriili- sisamanngorneq 30.apriili 2015 ilanngullugu.
   
  Angajoqqaat piumaffigineqarput meeqqatik oqaloqatigilaaqqullugit suliffimmik misiliinissaat pillugu.
   
  Atuartut namminneerlutik suliffimmik misiliiffissaminnik ujaarlissapput. Suliffimmillu misiliinissamut isumaqatigiissut atsiortillugu.
   
  Isumaqatigiissullu atsiorneqareerpat atuartunut aqqutissiuussisumut utertinneqassaaq.
    
  Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
   
  Lene Iversen
  Atuartunut aqqutissiuussisoq/ Skolevejleder
   

Allatsinneq 2015

 • 18-04-2015
  08:00-22:00
  Minihal lukket pga terminsprøver og skriftlige prøver ·
  1
 • 19-04-2015
  08:00-22:00
  Minihal lukket pga terminsprøver og skriftlige prøver ·
  1
 • 20-04-2015
  9. kl. praktik · 9A · 9B
  1
 • 20-04-2015
  08:00-22:00
  Minihal lukket pga terminsprøver og skriftlige prøver ·
  1
 • 20-04-2015
  08:50
  10. kl. skriftlige prøver · 10A · 10B
  1
 • 20-04-2015
  10:00-10:45
  KNR TV-miit atuartut 1 klassit immiutsissapput · 1B · 1A
  1
 • 21-04-2015
  9. kl. praktik · 9A · 9B
  1
 • 21-04-2015
  08:00-22:00
  Minihal lukket pga terminsprøver og skriftlige prøver ·
  1
 • 21-04-2015
  08:50
  10. kl. skriftlige prøver · 10A · 10B
  1
 • 21-04-2015
  13:30-16:30
  1b klassefest · 1B
  1